Dominis d'Internet (FAQ)

A continuació us facilitem les preguntes més habituals relacionades amb els dominis d'Internet:

Què és un Domini d'Internet?
Un nom de domini és una adreça única al World Wide Web que us identifica i que trieu vosaltres, sempre que estigui disponible. El format d’aquests dominis és del tipus “el_meu_domini.com”. Els noms de domini més populars acaben amb extensió ".com", ".net", o ".org" (coneguts com "dominis d'alt nivell"). Aquests dominis d'alt nivell són distribuïts a través d'una organització anomenada InterNIC. L'entitat registradora (Network Solutions, Nominàlia, etc ...) requereix un pagament pel registre del domini corresponent a l'any del seu ús. 

Perquè he de registrar un nom de domini?
Si voleu que la vostra adreça a Internet no penji d’altres dominis, voleu tenir un nom fàcil de recordar i que us identifiqui, és recomanable registrar un domini. 

Qui pot registrar un domini a Internet?
Qualsevol que desitgi adquirir presència i visibilitat a la xarxa, ara o en un futur. Poden registrar dominis genèrics sense límit en el nombre individus, empreses, institucions públiques o privades, proveïdors d'internet, associacions, ... sempre que el nom de domini estigui disponible. 

Com escollir un nom de domini?
Cal triar un nom que sigui fàcil de recordar, el més recomanable és utilitzar el nom de l'entitat. En cas que el nom sigui molt llarg i complicat és recomanable utilitzar abreviatures. 

Què significa .com, .net, .org, .biz, .info i .edu?
Els dominis de primer nivell són aquests:
- COM és per a ús comercial, per a organitzacions amb finalitat de lucre.
- NET és per a negocis i organitzacions relacionades amb Internet.
- ORG és usualment per a organitzacions sense finalitat de lucre.
- BIZ és el nou domini aprovat que rivalitza amb el .COM però està destinat a les empreses amb activitats econòmiques.
- INFO és el nou domini que fa referència a tot allò relacionat amb la informació.
- EDU és per a entitats educatives. 

Vull comprar un domini .cat. Quina és la normativa actual?
La normativa del domini .cat la podeu trobar a www.domini.cat.

Vull comprar un domini .es. Quina és la normativa actual?
La normativa del domini .es la podeu trobar a www.dominios.es/dominios

Com puc saber si el nom de domini que vull està disponible per registrar?
A la web d'una entitat registradora, com ara Nominàlia, podeu saber si el domini que voleu registrar està lliure o no. 

Què em cal per obtenir un nom de domini?
Cal que tingueu un compte de correu electrònic. A la web de cadascuna de les entitats registradores us indicaran els requisits per fer la sol·licitud. 

Quant de llarg pot ser un nom de domini?
Els dominis han de tenir un mínim de dos caràcters i un màxim de 63, incloent els caràcters utilitzats per identificar el Domini d'Alt Nivell, essent el punt "." un caràcter (.COM, .NET, .ORG, etc ...). 

Quins caràcters són permesos en el nom del domini?
Els únics caràcters permesos en un nom de domini són lletres, números i guions "-". Altres tipus de caràcters com el guió inferior "_" o els signes d'exclamació "!" o interrogació "?" no estan permesos. En principi està permès registrar les lletres de l'alfabet anglès.

És possible que una altra persona registri el mateix domini després que jo ho hagi sol·licitat?
La disponibilitat dels dominis genèrics .com, .org i .net és verificada per Intenet Names i per altres registradors a través del SRS (Shared Registration System), una base de dades universals per als dominis .com, .org i .net. Aquest sistema preveu dos possibles sol·licituds simultànies provinents de dos registradors diferents. 

En el cas dels dominis territorials, la disponibilitat és comprovada en les bases de dades de cada país que solen ser actualitzades cada 24-72 hores. En el cas dels dominis territorials, els registres segueixen el sistema de first-come first-served (el primer que el demana, és el que se l'endú). Si el registre no ha actualitzat la seva base de dades i el domini està ja registrat la sol·licitud serà rebutjada pel registre. 

Internet Names tornarà els diners en aquells supòsits en què el domini una vegada pagat sigui rebutjat. 

Per quant de temps es registra un domini?
Un domini pot ser registrat per períodes que van d'un any fins als 10 anys. A l'hora de formalitzar el registre amb l’entitat registradora, trieu el temps pel qual registreu el nom de domini.

Els dominis registrats amb anterioritat poden ser renovats en qualsevol moment si el domini està al corrent de pagament. Abans d’acabar el període del vostre registre heu de renovar-lo per tal de mantenir en la vostra possesió el nom de domini.

Què és un Registre?
És la organizació responsable per la administració i manteniment de la base de dades dels dominis .com, .org i .net. 

Què és un Enregistrador?
És una entitat autoritzada per ICANN per efectuar el Registre de dominis .com, .org i .net. ICANN és l'entitat que ha substituït al Govern dels Estats Units per a coordinar l'administració del sistema de gestió de dominis en Internet. 

Què és el parking d'un domini?
És el registre d'un domini sense contractar un hostatge (hosting) de web. Serveix per protegir la nostra marca o nom comercial a internet i que no sigui registrat per una altra persona. 

Un nom de domini en majúscula és diferent d'un en minúscula?
Els noms de domini no canvien pel fet que estiguin compostos per lletres en majúscules o en minúscules. 

Puc canviar el meu nom del domini?
Una vegada que hagueu registrat el vostre nom de domini, no podreu canviar-lo. Haureu de registrar el nou domini. 

Em poden prendre el nom del domini?
Sí, hi ha empreses que tenen drets legals (marques registrades) sobre un nom i poden legalment prendre el nom del domini al registrant original. 

Quants noms de domini puc tenir?
Podeu tenir la quantitat de noms de domini que desitgeu. 

Què és el Contacte de Facturació (o cobrament)?
És la persona o organització responsable del pagament dels dominis en el moment del venciment. 

Què és el Contacte Administratiu?
És la persona responsable de representar a l'Organització. Responsable del domini per a les gestions de caràcter administratiu, tràmits burocràtics, de facturació i altres diligències relacionades. El responsable administratiu ha de pertànyer, o almenys exercir una representació estable de l'entitat, empresa o institució que exercirà la responsabilitat i autoritat d'un nom de domini. És a dir, en la mesura que es pugui ha de ser un membre de l'organització per la qual es delega el domini.

Quan un nom de domini és registrat, hi ha cinc camps d'informació associats amb el nom de domini: L'organització o individual propietari del nom de domini. El Contacte Administratiu del nom de domini. El Contacte Tècnic del nom de domini. El Contacte de Cobrament o facturació (o Billing Contact) del nom de domini en cas de ser .com, .net, o , .gov. El nom primari i secundari dels servidors (o DNS) on el domini s'hostatjarà (en aquest cas els de TINET). 

Què és el Contacte Tècnic del domini?
És la persona responsable de representar l’Organització. Responsable del domini per a les gestions de caràcter tècnic, com per exemple configuració de DNS, monitoreig del funcionament del domini, solució de fallades tècniques i altres tasques relacionades. 

Què és un Identificador NIC (NIC Handle)?
Quan registreu per primera vegada un domini .com amb una entitat registradora, rebreu un "NIC Handle". Un NIC Handle és un identificador (usualment les inicials del contacte seguit de números) que figura a l'informe de cada nom de domini, informe de contacte, i en la base de dades de nom de domini de l'entitat registradora. 

Què passa si algú té la marca del nom del domini que jo he registrat prèviament?
Si una empresa és propietària de la marca registrada sobre un nom que utilitza com a nom de domini, i el registre de la marca es va realitzar abans que vosaltres hagueu registrat el nom de domini, l'empresa obtindria els drets del nom del domini per la via judicial.


Què puc fer per no perdre el meu domini abans i després d'utilitzar-lo?
Si no esteu en condicions de desenvolupar la vostra pàgina web però el nom de domini es troba disponible, el podeu registrar igualment. En el moment que volgueu posar continguts sota el domini podeu sol·licitar l’hostatge d’aquest domini a TINET. 

Qui és el propietari del nom del domini que s'està registrant?
Sou els únics propietaris del nom del domini. Sereu registrats com a Contacte Administratiu (serà a qui se li envien les factures). Nosaltres figurarem com a Contacte Tècnic del domini (que s'encarrega de la configuració de DNS, monitorització del funcionament del domini, solució de fallades tècniques i altres tasques relacionades).