Observatori d'Internet Diputació

La Diputació de Tarragona realitza anualment un estudi sobre l'ús i la penetració de les noves tecnologies i Internet en la societat tarragonina. Aquesta tasca es ve desenvolupant des de l'any 2004, aleshores per OASI (Organisme Autònom per a la Societat de la Informació), un ens de la Diputació de Tarragona nascut l'any 2000. Des de l'any 2012, la mateixa Diputació de Tarragona és qui gestiona aquest estudi.

Darrer informe publicat

Resum: El mòbil ja és el principal dispositiu per accedir a Internet, segons l’Observatori d’Internet 2016

L'Observatori mostra els resultats obtinguts en la consulta a la província de Tarragona referent a l'equipament de Tecnologies dela Informació i de la Comunicació (TIC) existent a les llars i a la utilització d'Internet entre els residents a la província. Així mateix, també mostra l'evolució en el temps que ha tingut la disponibilitat d'aquest equipament i la utilització d'aquetes tecnologies.

L'objectiu de l'Observatori d'Internet és oferir informació cojuntural dels principals indicadors referents a la implantació dela Societat de la Infomració a les comarques de Tarragona amb la finalitat de:

  • disposar d'un instrument per mesurar l'evolució de l'ús de les TIC a la demarcació de Tarragona
  • detectar tendències que permetin als agents decisoris, tant de l'àmbit públic com privat, en matèria de TIC, actuar amb visió de futur
  • crear un debat i una opinió al voltant de l'ús de les TIC.

L'observatori és una completa font d'informació, especialment en l'elaboració d'estadístiques:

  • indicadors sobre la penetració de les TIC a la demarcació
  • indicadors sobre l'ús d'Internet
  • diversos indicadors de tendències TIC

Històric de tots els estudis des del seu inici fins l'actualitat