Parla amb TINET


Mostra un mapa més gran
 

Consultes genèriques o suggeriments sobre el web de TINET

Contacta
Clàusula informativa

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals:
Tractament de dades: Usuaris TINET
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/  Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603  Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament: Prestació i gestió dels diferents serveis de TINET
Legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada o del representant legal
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal
Destinataris dades: No se’n preveuen,  llevat obligació legal
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb la normativa aplicable en matèria de prestació de serveis de la societat de la informació
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol•licitar al responsable del tractament  l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i la oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control corresponent
Obligatorietat: No resulta obligatori facilitar les dades, llevat que sigui necessari per donar compliment a la finalitat corresponent
Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en aquest tractament

CAPTCHA
Per comprovar que ets una persona i evitar l’enviament de correu automatitzat, preguem completis aquest codi xifrat.