Formació

TINET ofereix diverses activitats formatives arreu del territori amb la voluntat d'evitar l'escletxa digital en la societat. Per això, a través de la Diputació de Tarragona, convoca periòdicament cursos, tallers i jornades per tal d'integrar tota la ciutadania en l'anomenada Societat de la Informació.

TINETaula

Cursos per millorar les habilitats en l'ús de les noves tecnologies entre els ciutadans.

TINETescola

Tallers per difondre un ús segur i responsable d'Internet entre els estudiants de primària i d’ESO.

TINETjornada

Trobada anual per difondre, aprendre i debatre sobre nous aspectes d'Internet i les TIC.