Portals de transparència: l'administració obre les finestres

04.06.2015

Internet i les diferents eines que la tecnologia digital ens proporciona resulten claus per aconseguir allò que les administracions s'han compromès a fer davant dels seus administrats: ser transparents. En aquest objectiu de mostrar què fan i com ho fan amb els recursos públics,  els portals web de transparència s'han erigit com el mitjà més eficient i directe. Us expliquem com són, per a què serveixen i com podem interactuar amb ells els ciutadans i les ciutadanes.

Redacció TINET / Montse Jaraba Quins són els contractes que s'han adjudicat des de l'Ajuntament, la Diputació  o la Generalitat? Quant cobren els alcades, els regidors o els diputats? Quin és el pressupost per cada àrea? Aquestes preguntes i moltes més relacionades amb els recursos i la gestió de l'administració han de tenir resposta clara i accessible d'acord amb allò que estableix  una nova llei sobre transparència i accés a la informació: la Llei de Transparència 19/2014 de 29 de desembre del Parlament de Catalunya.

Aquesta llei estableix que en l'àmbit de l'activitat pública, cal:

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.
b) Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
c) Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta llei.
d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.
e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i les obligacions establerts per aquesta llei.

Apartat sobre Transparència. Cliqueu per anar-hiPer a donar una resposta efectiva, i fer que la informació sigui realment accessible, precisa i completa s'han creat els portals web de transparència de les diferents administracions. En el cas de l'administració autonòmica, la Generalitat ha instaurat el lloc web transparencia.gencat.cat.

Pel que fa a l'àmbit local, els ajuntaments han començat a desplegar els seus propis amb la col·laboració i el suport, tant de la Generalitat com dels ens supramunicipals, com ara les Diputacions. Les pròpies Diputacions compten amb els seus propis apartats i/o portals dedicats a la transparència.

En el cas de la Diputació de Tarragona, ja s'ha adjudicat la contractació d'una plataforma tecnològica per a la creació dels espais de transparència dels municipis de la demarcació, així com el de la pròpia corporació adaptats a la nova llei 19/2014. El portal de transparència de la Diputació i els seus organismes autònoms estarà publicat properament i s'anirà ampliant amb la informació que la llei requereixi.
(A la imatge, aspecte de l'actual apartat de transparencia del web corporatiu de la Diputació de Tarragoa. Cliqueu la imatge per accedir-hi
)

Què hi podem trobar als portals de Transparència?

Els portals web de transparència busquen la simplicitat en la navegació, així com l'accés senzill, ràpid i molt visual al contingut. Aquest inclou apartats molt descriptius de l'activitat pública i dels càrrecs i treballadors que la duen a terme. En el cas d'una administració pública hi trobareu el catàleg de treballadors, l'organigrama de la mateixa, incloent organismes autònoms i empreses públiques, així com la relació de representants, els càrrecs i les diferents responsabilitats que ocupen. També trobareu les percepcions econòmiques del personal i dels diferents càrrecs, i en alguns casos la declaració de bens i activitats d'aquests darrers i/o la variació patrimonial dels exalts càrrecs, un cop han deixat les seves funcions.

Els portals de transparència també detallen les diferents àrees de treball de l'administració, les funcions i el pressupost que tenen i el compliment d'aquest pressupost en anteriors exercicis. La planificació, les contractacions i les subvencions són altres informacions que es recullen en aquests llocs web.

Altres informacions que es posen a l'abast dels ciutadans i les ciutadanes tenen a veure amb la normativa que regeix l'activitat pública. També s'incorporen els indicadors i la puntuació obtinguda en matèria de transparència per l'administració o entitat de caire públic, un cop s'han fet les avaluacions per part dels organismes autoritzats.

Finalment, per a donar resposta al requeriment de fomentar la participació ciutadana, s'han incorporat espais específics oberts als suggeriments, opinions, i intervencions dels ciutadans i ciutadanesDades obertes / Open data

Una de les exigències de la llei de Transparència té a veure amb el govern obert. Les administracions han fet passes en aquest sentit i han optat, en molts casos, per proporcionar a tota la ciutadania dades d'interès que gestiona l'administració pública. Es presenta en formats fàcils de reutilitzar, amb l'objectiu que qualsevol ciutadà o empresa les pugui analitzar, distribuir i reutilitzar amb la finalitat de generar més serveis i negoci que tornin a redundar en la societat. Hi ha dades relacionades amb els serveis, la població, el territori... i també estadístiques i baròmetres d'opinió.


El desplegament dels portals de transparència a tots els nivells de l'administració comença a prendre forma. Les administracions han decidit treballar plegades per a guanyar efectivitat i implantar-ho en el menor temps possible, amb acords com el de la creació d'una Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

L'acord l'han signat el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les diputacions de Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Es vol així constituir un marc permanent i estable de relació entre administracions per tal de garantir el compliment de la norma de transparència i la seva aplicació a tots els ajuntaments del país, per petits que siguin.