RIOT (Radical Image Optimization Tool)

Compressor d'imatges

27.08.2014

Optimitzador d'imatges gratuït que et permet ajustar visualment els paràmetres de compressió per aconseguir minimitzar el pes del fitxer. És lleuger, ràpid i fàcil d'usar, però potent per a usuaris avançats. Amb RIOT pots controlar la compressió, el nombre de colors i el format d'imatge de sortida (JPG, GIF i PNG), entre altres coses.

 

RIOT (Radical Image Optimization Tool)Software lliure
Web: luci.criosweb.ro/riot
Windows

Radical Image Optimization Tool (RIOT per abreujar) disposa d'una interfície amb vista dual (amb la imatge original i la imatge optimitzada) i una interfície amb una única vista. Amb la vista dual podràs comparar l'original amb la imatge optimitzada en temps real i veure a l'instant la mida del fitxer resultant.

L'aplicació també permet treballar amb lots d'imatges, una funcionalitat útil per aquelles persones que necessiten, per exemple, disminuir la mida d'un grapat de fotografies.

Disponible com a complement de GIMP
RIOT està disponible com a complement d'alguns programes d'edició d'imatges, com ara el GIMP.