Notepad++

Editor de codi font

17.07.2014

Aquest és un simple editor de codi font lliure que suporta diversos llenguatges de programació i funciona sota l'entorn MS Windows. Està basat en el component d'edició Scintilla (un component d'edició molt potent) i escrit en C++ (això assegura una velocitat d'execució ràpida i una mida del programa més petita).

 

Notepad++Software lliure
Web: notepad-plus.sourceforge.net
Windows


Notepad++ ens ofereix un seguit de característiques que fan l'edició més fàcil: ens ressalta la sintaxi i plegament sintàctic, podem imprimir en color el codi, editar diversos documents a la vegada, conté la funció d'autocompletat automàtic, podem apropar i allunyar el text, ens senyala la línia que estem treballant... i moltes més coses.