Canva

Editor gràfic

14.03.2017

Canva és una aplicació web de disseny gràfic que permet editar imatges d'una manera fàcil. El treball es realitza directament des del núvol, bé pujant imatges pròpies o bé utilitzant milers de recursos gràfics disponibles. Està pensada tant per a no-dissenyadors com per a professionals.

Entre les funcionalitats disponibles destaca:

  • Rotació
  • Retall
  • Addició de text (també amb bafarades)
  • Transparència
  • Il·luminació, contrast i saturació
  • Desenfocament
  • Textures
  • Collages
  • Icones gratuïtes

També incorpora diverses plantilles segons la finalitat de la imatge (xarxes socials, presentació de diapositives, pòsters...). Les imatges es poden exportar en format JPG, PNG o PDF.

Per fer ús de l'aplicació, cal registrar-se. La majoria de funcions són gratuïtes, llevat d'alguns recursos gràfics i fotografies i de funcions com la còpia de projectes (realitzar un nou projecte a partir d'una còpia d'un existent).

Canva també disposa de versió per a dispositius amb sistema operatiu iOS.