061 CatSalut Respon

SALUT

30.10.2014

L’aplicació '061 CatSalut Respon' és una solució mòbil pública i gratuïta que geoposiciona, identifica i envia les dades de salut de l’usuari en el mateix moment que aquest truca en el telèfon de salut de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa millora i personalitza l’assistència sanitària.

 

061Gratuïta
Web: www.gencat.cat
Android i iOS

El geoposicionament immediat permet veure en temps real on és l’usuari amb les coordenades concretes de la seva localització i, també immediatament i en la mateixa trucada, el 061 rep les dades que l’usuari hagi enregistrat prèviament al terminal. Aquestes són de dos tipus: per una banda, les personals com el nom, telèfon, adreça, DNI, etc. i, per una altra banda, les dades de salut a les quals el servei 061 CatSalut Respon accedeix a través del codi d’identificació personal (CIP) que hi ha imprès a la targeta sanitària; d’aquesta manera pot consultar la història clínica compartida de Catalunya on l’usuari té la informació personal de salut actualitzada.

Altres funcionalitats de l'aplicació són:

  • Localització dels centres i equipaments de salut en temps real.
  • Alertes i notificacions automàtiques personalitzades, per ampliar l’atenció sanitària telefònica que hagi obtingut prèviament, o generals, que l’avisaran d’una onada de calor o de la posada en marxa d’una nova normativa de salut, per exemple.
  • Consells, avisos i vídeos de salut, on es troba diversitat d’informació rellevant relacionada amb els medicaments, la targeta sanitària individual (TSI), consells als viatgers o altres en format de notícia o alerta estacional.