Java

Complement del navegador

09.09.2014

Aquest complement del navegador ens permet jugar en línia, participar en sessions de xat amb internautes de tot el món, calcular els interessos d'una hipoteca, veure imatges en tres dimensions, comprar en línia... És compatible en tots els navegadors i per qualsevol sistema operatiu actual.

 

JavaGratuït
Web: www.java.com
Windows, Linux i Mac

Java és un llenguatge de programació i una plataforma informàtica creada per Sun Microsystems (Oracle) per donar dinamisme a llocs webs i aplicacions (ja sigui en una simple consola o en un superordinador). L'usuari el pot instal·lar directament al seu ordinador personal, com un programa més, o bé pot esperar que el navegador li proposi la seva instal·lació quan sigui necessari per a executar una aplicació web creada amb aquest llenguatge.