Uns 22.416 edificis de la demarcació hauran d'adaptar les seves antenes col·lectives de TDT

La meitat dels habitants del Camp i l'Ebre podrien deixar de sintonitzar alguns canals en poques setmanes

16.10.2014

A partir del 26 d'octubre d'enguany, tots els ciutadans hauran de sintonitzar de nou els seus televisors si volen continuar gaudint de la seva oferta de canals de TDT en obert. Aproximadament unes 250.000 llars tarragonines, segons càlculs de l'administració central, podrien tenir dificultats per sintonitzar canals de la TDT si no adapten les antenes col·lectives dels seus edificis. Es veuran afectades aquelles comunitats de propietaris que disposin de sistemes monocanals o centraletes programables. El Ministeri d'Indústria ha obert una línia d'ajudes per subvencionar aquestes adaptacions.

Infografia sobre les accions a fer segons el tipus d'instal·lació d'antenaEl procés d'alliberament del dividend digital, que suposa una reubicació de les freqüències de televisió en la banda 800 MHz per deixar-la lliure per a les noves xarxes de telefonia mòbil d'alta velocitat 4G, fa necessari realitzar adaptacions en les instal·lacions d'antena col·lectiva dels edificis i, d'aquesta manera, continuar rebent l'oferta completa de canals de televisió.

A la demarcació de Tarragona, uns 22.400 edificis equipats amb monocanals o centraletes programables han de realitzar les adaptacions dels seus sistemes d'antena col·lectiva com més aviat millor. Generalment, aquests edificis solen ser de mida mitjana o gran.

Per a subvencionar aquestes adaptacions, el govern de l'Estat ha posat en marxa un pla d'ajudes, amb un import total d'uns 51 milions d'euros destinats a les comunitats de propietaris de Catalunya (uns 6,5 es destinarien a les comunitats de la província de Tarragona).

Aquesta adaptació d'instal·lacions afecta uns 419.000 tarragonins; però, el 52% restant de la població només caldrà que sintonitzi el seu televisor, a través del menú del seu comandament, per buscar la nova ubicació dels canals. Això és perquè viuen en habitatges unifamiliars -dotats amb antena individual que disposa de sistemes amb amplificadors de banda ampla capaços de rebre tots els canals de televisió- o en edificis de menor grandària que també solen utilitzar aquest sistema.

Com es poden adaptar les antenes col·lectives dels edificis afectats?

Les comunitats de propietaris d'edificis afectats han de:

  1. Trucar al més aviat possible a una o diverses empreses instal·ladores de telecomunicacions registrades (el llistat està disponible a www.televisiondigital.es).
  2. Sol·licitar a les empreses instal·ladores un pressupost amb els treballs a realitzar i el detall dels elements que s'hagin de substituir relacionats amb el procés del Dividend Digital.
  3. Una vegada finalitzats els treballs, demanar a l'instal·lador un exemplar del butlletí d'instal·lació que detalli el tipus de instal·lació existent a l'edifici i els treballs realitzats amb motiu de l'adaptació al Dividend, així com la factura amb el detall d'aquests treballs. Aquesta documentació ha de ser guardada en format electrònic (pdf o jpg) per demanar l'ajut.

Aquest procés ha de realitzar-se abans de l'1 de gener de 2015, data en la qual ja tots els programes de televisió emetran únicament per la nova freqüència assignada, i per tant els edificis que no hagin adaptat la seva antena col·lectiva podrien perdre alguns canals de televisió.

26 d'octubre: data clau en el procés

El 26 d'octubre de 2014, els programes de televisió començaran a emetre a través de les noves freqüències assignades en el Pla Tècnic de la TDT. En aquest moment, tots els ciutadans, tant els que viuen en edificis afectats com els que no, hauran de sintonitzar els seus televisors per localitzar les noves freqüències en les que s'emetran a partir d'aquest dia els programes de televisió.

S'han habilitat els telèfons 901 20 10 04 i 954 30 77 96 per resoldre qualsevol dubte. Així mateix, a la pàgina web www.televisiondigital.es es pot trobar tota la informació sobre el procés i sobre les actuacions específiques a realitzar en el seu habitatge d'acord a la seva ubicació geogràfica.

Pla d'ajudes

Les ajudes se sol·licitaran una vegada realitzades les actuacions i estan destinades a les comunitats de propietaris d'un edifici o conjunt d'edificis d'habitatges subjecte al règim de propietat horitzontal, i que tinguin instal·lat un sistema d'antena col·lectiva basat en monocanals o en una centraleta programable. A més, només es podrà sol·licitar una subvenció per cada comunitat de propietaris.

Les comunitats de propietaris han de disposar de NIF (codi H) i ser titulars d'un compte bancari al seu nom on s'ingressarà l'import de l'ajut.

La quantia màxima d'aquests ajuts oscil·la entre els 100 euros per a les actuacions en centraletes programables i entre 150 i 550 euros en el cas d'actuació sobre amplificadors monocanal, segons l'equipament addicional que s'ha d'instal·lar:

  • 1 múltiple digital: 150 €
  • 2 múltiples digitals: 250 €
  • 3 múltiples digitals: 350 €
  • 4 múltiples digitals: 450 €
  • 5 múltiples digitals: 550 €

A la pàgina www.televisiondigital.es es pot consultar el nombre de múltiples digitals afectats en cada zona, el que marca el límit màxim de l'ajut. Per tant, aquesta quantitat és important tenir-la en compte a l'hora de triar el pressupost de l'instal·lador que, a més, haurà d'estar inscrit en el Registre d'empreses instal·ladores de telecomunicació, en els tipus "A" o "F".

Sobre el procés d'alliberament del dividend digital

El procés es realitza per un mandat europeu que estipula que l'1 de gener 2015 ha d'estar disponible per a la telefonia mòbil 4G el dividend digital. L'arribada de la telefonia mòbil d'alta velocitat 4G tindrà un impacte molt favorable sobre l'economia espanyola, estimat en més de 12.000 milions d'euros en els propers anys, el que equival a un 1% del PIB. Amb l'alliberament del dividend digital es fomenta més l'expansió de l'alta definició a la TDT, i es garanteix la continuïtat en la difusió de l'oferta actual de canals de televisió per a la població.

Tot i aquests avantatges, els canvis en l'espai radiolèctric han vingut acompanyats de polèmiques. La primera és la despesa extra que suposa per les comunitats de propietaris, ja que l'any 2010 es va realitzar l'apagada analògica a Espanya i les comunitats van haver d'adequar el seu sistema d'antena col·lectiva. La segona, més política, és l'eliminació, per part del govern central, del segon múltiplex de Televisió de Catalunya, emmarcada dins la reestructuració de l'oferta de canals de televisió d'àmbit estatal i autonòmic (en el cas de la local, aquesta es manté igual).