Un lloc web per informar i lluitar contra l'estrès laboral

Els empresaris tarragonins han posat en marxa el web www.estres.cat per fer front a aquest fenomen

20.05.2015

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL) de la Confederació Empresarial de Tarragona (CEPTA) ha posat en marxa la web www.estres.cat en el marc d'una campanya que duu per títol: ‘Entorns saludables. A la feina, busca-hi el somriure’, amb l'objectiu d'informar sobre l’estrès laboral i lluitar contra aquest fenomen, que és una de les principals causes de baixes laborals.

L’espai web www.estres.cat s’estructura en diferents blocs: informació sobre l’estrès, marc normatiu aplicable, factors de risc que influeixen en la seva generació, efectes derivats, estratègies d’afrontament i avantatges de la gestió adequada.

Aquesta plataforma també disposa d’un espai dedicat a recursos multimèdia i també d’eines de consulta online que permeten sol·licitar assistència i assessorament tècnic.

Com afecta l’estrès a l’entorn laboral?

S'estima que els problemes d'estrès, violència i assetjament en el context laboral són la causa d'entre un 50% i un 60% de totes les jornades de treball perdudes, suposant un cost per a la Unió Europea al voltant de 240.000 milions d'euros a l'any. Aquestes han estat algunes de les conclusions de l'Enquesta europea d'empreses sobre riscos nous i emergents elaborada per l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball.

El 79% dels directius de la Unió Europea (UE) mostra la seva preocupació davant l'estrès laboral i el 40% davant els problemes de violència i assetjament a la seva empresa. Tot i això, més del 74% de les empreses europees no compten amb protocols per fer front a aquests riscos psicosocials en l'entorn laboral.