Un grup de recerca de la URV crea una aplicació mòbil adreçada a malalts de fibromiàlgia

16.06.2014

El grup ALGOS de la Universitat Rovira i Virgili ha rebut el premi Jove Talent IMPULSA 2014 en el marc de les V Jornades en TIC i Salut de Girona per Fibroline. Es tracta d’una aplicació per a mòbils que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia o dolor crònic generalitzat. El premi es va atorgar el passat 5 de juny.
L’aplicació aporta recursos per afrontar la malaltia, i ensenya estratègies per a gestionar el dolor des d’un enfocament cognitivo-conductual. Fibroline té com a objectiu proporcionar un tractament, rigorós i de qualitat, per a millorar la qualitat de vida dels joves que pateixen aquesta malaltia. Gràcies a Fibroline, els seus usuaris podran aprendre a dormir millor, gestionar l’ansietat, prendre la medicació d’una manera adequada, regular l’estat d’ànim o millorar la relació amb els demés, a més de reduir o eliminar el dolor i la fatiga.
A més, Fibroline permetrà fer un seguiment de l’evolució del pacient al llarg del tractament, i també es podran guardar notes o crear recordatoris, per exemple, per prendre la medicació. Actualment, s’està enllestint el procés d’avaluació de la seva usabilitat. Un cop acabada la primera fase, començarà la fase pilot del tractament, al setembre de 2014. Qualsevol persona que estigui interessada en participar pot demanar una invitació des de la pàgina web del tractament (http://algos-dpsico.urv.cat/welltech). Anteriorment, l’aplicació Fibroline també havia rebut el primer accèssit del VIII Premi de Fibromiàlgia 2012 de la Fundació FF-SER.

El grup ALGOS
El grup ALGOS és un col•lectiu de professionals vinculats, majoritàriament, a la Universitat Rovira i Virgili, interessats per l’estudi i el tractament del dolor. Des de sempre, l’objectiu del grup ha estat desenvolupar i contrastar procediments terapèutics eficaços per tal d’ajudar a les persones que tenen dolor. Part dels esforços del grup es dirigeixen a utilitzar els escassos recursos que es dediquen al tractament del dolor crònic per a la prevenció: sempre serà més fàcil prevenir que curar, i també més econòmic. Contribuir a la prevenció del dolor i la discapacitat crònics és un dels objectius bàsics del grup.
Altres línies de recerca són: l’estudi epidemiològic del dolor i els factors psicosocials de risc del dolor i la discapacitat crònics; l’avaluació i el tractament del dolor; i l’ús de les noves tecnologies en el tractament del dolor (realitat virtual, telefonia mòbil i internet). La major part de les accions d’ALGOS, clíniques i de recerca, estan adreçades a l’estudi i tractament del dolor infantil.
Més informació:
http://algos-dpsico.urv.cat