Tràmits online i informació abans de fer obres, amb un nou portal web

19.06.2015

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació de Tarragona (COAATT) acaba d’inaugurar el portal web Obres amb Garantia a través del qual, els visitants trobaran tota la  informació necessària per fer una obra nova, una reforma o per a l'obtenció de certificats, com per exemple una cèdula d'habitabilitat o un certificat d'eficiència energètica.

El web també també permet sol·licitar fins a 3 pressupostos sense cap tipus de compromís per dur a terme qualsevol dels serveis que ofereix el portal. Una de les diferències entre aquest nou portal i d'altres existents és que tots els serveis que es poden sol·licitar a www.obresambgarantia.com són oferts per professionals titulats, formats i col·legiats, tots ells de les comarques de Tarragona. Un fet que aporta la màxima tranquil·litat i confiança, ja que l'obra o la reforma que es durà a terme es farà amb les màximes garanties, seguint la normativa vigent, i realitzada per un professional proper.

A més, el portal també compta amb la garantia addicional del COAATT, el Col·legi professional que ha impulsat aquesta iniciativa, que farà un seguiment integral dels projectes que s'encarreguin per vetllar que es realitzin seguint els estàndards normatius i de qualitat actuals.

Aquest nou portal també pretén dinamitzar el sector de la construcció i les reformes amb garantia a través d'Internet. Així, el COAATT també cerca augmentar les oportunitats de negoci per als seus col·legiats, tots ells professionals titulats amb estudis universitaris, certificats i amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil en vigor, i posicionar-los com una opció interessant a l’hora de realitzar una obra nova, una reforma, l’obtenció de certificats i informes.

Els responsables de l'entitat destaquen que aquest portal web permet facilitar enormement les tasques a aquelles persones que volen fer una obra nova o una reforma al seu habitatge. Omplint un senzill formulari, diversos arquitectes tècnics li proporcionaran el pressupost i seran ells els responsables de la seva obra o reforma,de principi a fi.  Aquesta iniciativa impulsada pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l'Edificació de Tarragona ja ha rebut l'interès de col·legis professionals d'altres regions que també hi volen participar.

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l'Edificació de Tarragona

El COAATT és una organització referent a la província de Tarragona que actua com a representant dels interessos generals dels seus col·legiats, tots ells titulats universitaris. També té com a objectiu la defensa dels interessos professionals, vetllar per un correcte desenvolupament de la professió, formar i informar, donar seguretat en l’exercici professional de l’arquitectura tècnica i, per extensió, servir a la societat. Actualment, compta amb 500 col·legiats. Aquest any 2015, el COAATT celebra el seu 75è aniversari des de la seva fundació l'any 1940.