Reconeixement internacional a la cartografia municipal de Reus en 3D

06.03.2015

La cartografia municipal de Reus, elaborada pel Departament de Cartografia del servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions de l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament, ha estat reconeguda a nivell internacional amb una nominació als premis Bentley be inspired Awards 2014. L’actualització cartogràfica en 3D —una de les primeres d’Espanya amb volums de les edificacions en tres dimensions— ha quedat quarta classificada en la categoria «Innovation in government».

Redacció TINET / Aj. Reus. Els Bentley be inspired Awards els convoca anualment la companyia propietaria del programari de referència i més utilitzat al món per al disseny d’enginyeria, d’arquitectura, infraestructures i cartografia. El concurs té ressó internacional en el sector i posa en valor la vinculació entre la tecnologia, les empreses i el rendiment de les inversions.

L’objectiu inicial del projecte que l’Ajuntament va presentar als premis va ser l’elaboració de la cartografia del terme municipal a escales 1:500 i 1:1000 per tal d’adaptar la cartografia municipal a la normativa de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, registrar-la i dotar-la de caràcter oficial. Facilitant així una catifa adequada, òptima i legal, per la realització del Pla d’Ordenació Urbanística Municioal de Reus, entre molts altres projectes urbans. L’Ajuntament de Reus té una llarga experiència en disseny cartogràfic i és un dels 10 únics ajuntaments catalans productors de cartografia oficial pròpia.

Els treballs d’actualització cartogràfica es van iniciar el 2010. Posteriorment, i durant els 4 anys que ha durat la realització del projecte, s’han explorat les màximes potencialitats de la cartografia en 3D, pensant en la seva aplicació futura en la millora dels serveis públics que ja presta l’Ajuntament i en el disseny de nous.

El resultat final —i que ha merescut el reconeixement internacional—, és una cartografia digital amb representacions volumètriques en 3D de les edificacions, de l’arbrat i d’elements del mobiliari urbà com l’enllumenat públic, entre altres. Les representacions cartogràfiques també poden reproduir-se en Google Earth, la qual cosa en facilita el seu ús amb una eina online i gratuïta, i en multiplica les possibles aplicacions.

Aplicacions

L’Ajuntament de Reus ja està aplicant la nova cartografia 3D per dissenyar la xarxa de repetidors que tindrà la futura xarxa de wifi pública; o per a l’elaboració d’estudis i treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

La cartografia amb volums d’edificació en 3D té múltiples aplicacions possibles, com per exemple estudis de visibilitat, estudis paisatgístics, projectes d'enginyeria civil, POUM, afectació aèria de l'alçada dels edificis (aeroport), modificació de vials, xarxa de clavegueram, etc.