Més de la meitat de la població mundial continua sense tenir accés a Internet

El darrer informe de l'Agència de Nacions Unides per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació constata que el 57% de la població del planeta no pot accedir a Internet

24.05.2016

El terme globalització s'ha utilitzat com en cap altre àmbit per a referir-nos a l'ús d'Internet i les TIC arreu. Però és l'accés a Internet realment global? Els informes autoritzats sobre aquesta qüestió constaten que no. El darrer informe de l'Agència de Nacions Unides per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (UTI) publicat a finals de 2015, constata que el 57% d'habitants del planeta no pot accedir a Internet.

Redacció TINET Sobre l'accés global a les TIC, l'informe confirma que 3.200 milions de persones tenen accés a Internet, cosa que representa el 43,4% de la població mundial. El nombre telèfons mòbils actius ha arribat a uns 7 mil milions arreu del món. El senyal de mòbil cobreix, actualment, més del 95% del planeta.

L'escletxa en la cobertura 3G entre zones urbanes i rurals

Al costat d'aquest augment de l'accés a Internet de forma global, les dades posen de manifest que hi ha encara una gens menyspreable xifra de 350 milions de persones al món que viu a llocs on no hi ha cobertura de xarxa mòbil. El fet és, però, que la xifra ha baixat de 450 milions en només un any. Tot i així hi ha una escletxa ben evident en l'abast de la tecnologia 3G. Malgrat que el 89% de la població urbana de món està coberta actualment per xarxa 3G, només el 29% de la població que viu a zones rurals hi tenen accés. L'informe també revela una escletxa de gènere significativa entre els usuaris d'Internet, ja que un 46% són homes, davant un 41% de dones.

L'economia dels països i l'accés a Internet: el desequilibri

Globalment, el 46% de llars tenien a finals de l'any 2015 accés a Internet. Això representa un augment del 44% respecte l'any anterior. Això sí, les coses no van ingual a l'anomenat "món desenvolupat" que a la resta del planeta. Al països desenvolupats, el 81% de les llars tenen accés a Internet, mentre que aquest percentatge baixa fins el 34,1% als països en vies de desenvolupament, i es redueix fins el 6.7% als països amb les economies menys afavorides.

(Cliqueu la imatge per ampliar-la)


Índex de desenvolupament de les TIC

La República de Corea va liderar l'any passat l'augment de desplegament i ús de les TIC al món, conegut com Índex de Desenvolupament TIC. Dinamarca i Islàndia van seguir-lo de prop. Els 30 primers llocs del rànquing d'aquest indicador inclou països d'Europa i d'altres zones amb economies afavorides com Austràlia, Bahrain, Barbados, Canadà, Hong Kong i Maco (Xina), Japò, Nova Zelanda, Singapore i Estats Units. Novament, l'escletxa entre països rics i pobres es demostra evident i es fa més gran. Als 48 països considerats menys desenvolupats per Nacions Unides, l'índex de desenvolupament TIC ha crescut menys, especialment pel que fa al seu ús.

Font: Measuring the Information Society Report 2015.
(Aquest informe recull una visió global del desenvolupament de la societat de la informació)