L’Ajuntament de Reus impulsa la marca ReuSmartCity i avança nous projectes

22.12.2014

ReuSmartCityRedacció TINET / Aj. de Reus. A través de la innovació i l’ús de les noves tecnologies, l’Ajuntament de Reus està treballant en la implementació de nous projectes destinats a millorar el servei que es presta a la ciutadania i que encaixen amb la concepció Smart City, ja implantada arreu del món. En aquest marc de treball, l’Ajuntament de Reus impulsa la marca ReuSmartCiy per identificar el conjunt de les accions amb valor smart.

Què és la ciutat intel·ligent?

La concepció smart city s’emmarca en l’adopció de mesures basades en la tecnologia per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans; les ciutats intel·ligents són ciutats més habitables i sostenibles, gràcies a l’aplicació de solucions innovadores per a una gestió més eficient i de qualitat dels serveis.

En l’actualitat, l’Ajuntament de Reus ha identificat els projectes d’Smart City, que es detallen més endavant, la meitat dels quals ja estan plenament implantats i els restants, amb projecte iniciat, amb la previsió que s’executin durant l’any 2015. A aquests, cal sumar els que estan en fase d’estudi. Els projectes es desenvolupen en àmbits com l’atenció a les persones, la mobilitat, l’economia, la promoció , la cultura, l’energia el cicle de l’aigua i el medi ambient i la salut.

Propostes pioneres

En l’àmbit dels Serveis Socials, l’Ajuntament de Reus ha estat pioner en el desenvolupament de l’iSAD, per millorar el Servei d’Atenció Domiciliària destinada a persones que tenen l’autonomia limitada. L’iSAD va ser un projecte pilot desenvolupat per l’empresa municipal AMERSAM i ja ha estat exportada a altres ciutats. Els treballadors familiars presten el servei d’ajuda domiciliària amb un aparell PDA que els permet estar en contacte permanent amb l’organització que gestiona el servei i comunicar immediatament les incidències del servei, les contingències que afecten l’usuari, planificar l’agenda, etc… Les comunicacions electròniques permeten registrar automàticament les dades que poden ser tractades informàticament.

El desenvolupament de ReuSmartCity és fa en un context global d’aposta per la innovació amb exponents com el Clúster TIC Catalunya Sud, l’associació impulsada pel sector públic I liderada pel sector privat amb el suport de la URV I que té com a objectiu fonamental promoure i contribuir a la competitivitat en la cadena de valor del sector de les Tecnologies de la Informació i Comunicació al Camp de Tarragona i les Terres del Ebre.

Serveis a les persones

Nous projectes en desenvolupament

 • Gent Gran: Targeta Daurada amb codis QR per accedir a múltiples serveis
 • Atenció ciutadana: Caixers d’autoservei per realitzar tràmits a les oficines d’atenció ciutadana, per facilitar els tràmits més comuns mitjançant la lectura del DNI.

Actuacions en marxa

 • Serveis Socials: iSAD, permet prestar el servei d’atenció domiciliària per part dels treballadors familiars íntegrament amb PDA des del domicili de l’interessat per agilitzar la tramitació.
 • Serveis Socials: SIAM, que fan servir conjuntament l’Ajuntament de Reus i les escoles de la ciutat per gestionar l’assistència dels alumnes amb ajuts de menjador escolar.
 • Serveis Socials: CIBUS, per gestionar l’assistència als menjadors socials de Reus.
 • Serveis Socials: e-Qualiment, implantació d’una plataforma per a entitats i ajuntament per una distribució d’aliments ordenada i evitant duplicitats. 
 • Atenció ciutadana: Implantació de la Factura electrònica, per reduir els costos de gestió de les factures i per adaptar-se a la normativa sobre factura electrònica.
 • Atenció ciutadana: Implantació del Tauler electrònic i eliminació del tauler físic
 • Gestió: Connexió en xarxa dels centres escolars per a un manteniment més eficient.

Mobilitat

Nous projectes en desenvolupament

 • Projecte de millora de la mobilitat al Tomb de Ravals amb panells disuasoris i sensors: s’instal·laran detectors de cues al Tomb de Ravals i panells que informin als conductors en cas de saturació de trànsit.
 • Sensorització identificativa de les parades de taxi, per informar sobre la disponibilitat de taxis a les parades mitjançant app i web.
 • Renovació de l’aplicació per a mòbils de Reus Mobilitat i Serveis per incorporar noves funcions de telegestió: anul·lar l’avís de denúncia, fer pagaments o activar la recarrega del vehicle elèctric a les àrees de zona blava. 

Actuacions en marxa

 • Sensorització de l’aparcament de la zona blava de la Riera Miró
 • Sensorització de la zona càrrega i descàrrega de plaça de la Pastoreta, prova pilot per conèixer el temps que passen els vehicles en zona de càrrega i descàrrega.
 • Transport a demanda
 • QR Bús. Experències pilot d’expedició de títols de transport en format QR, amb possibilitat d’obtenir un bitllet virtual.

Economia, promoció i cultura

Nous projectes en desenvolupament

 • Cultura: Aplicació mòbil per al foment de les activitats culturals
 • Connectivitat: Xarxa WiFi ciutadana (xarxa oberta, FTTH telefònica): instal·lació de punts de WiFi en la zona comercial i de major concentració de la ciutat per facilitar la informació de promoció de ciutat i accés a internet gratuït i temporal.
 • Connectivitat: Desplegament de la xarxa de fibra òptica a la ciutat: per arribar a a totes les llars i empreses de la ciutat
 • Empresa: Perfil del contractant únic per a Ajuntament de Reus, organismes autònoms i empreses municipals.

Actuacions en marxa

 • Turisme: Aplicació mòbil de Promoció Turística (Ruta Modernista i visita al Gaudí Centre)

Energia, cicle de l’aigua i medi ambient

Nous projectes en desenvolupament

 • Eficiència energètica. Millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals
 • Gestió. Sensorització dels contenidors de la recollida de la brossa amb prova pilot a la plaça del Mercadal i al raval de Robuster.
 • Pla Smart Aigua. Continuar investigant en l’aplicació de millores tencològiques disponibles en funció de la seva rendibilitat per prestar un servei satisfactori, eficient i sostenible. 

Actuacions en marxa

 • Mobilitat. Punts de càrrega de vehicles elèctrics
 • Aigües de Reus: eines de gestió i control per assolir un model de ciutat eficient i sostenible mediambientalment, encaminat a la millora del servei a l’usuari. Entre aquestes eines, ja implantades, es troben l’Oficina Virtual, l’App per fomentar el consum responsable, comptadors electrònics intel·ligents per a grans consumidors, publicació de dades de consum, realització d’analítiques a la xarxa i a instal·lacions particulars, publicació dels paràmetres analítics al web, etc…

Governança

En desenvolupament

 • Convenis de col·laboració Smart City amb altres ciutats per intercanviar coneixements.

Actuacions en marxa

 • Atenció ciutadana: sistema de registre i gestió de queixes i incidències, per millorar el sistema de resolució de queixes i corregir les incidències que es detecten.

Salut

Actuacions en marxa

 • Projecte de desplegament de desfibril·ladors per la ciutat de Reus en conveni amb el SEM.
 • Robotització: preparació de la medicació dels pacients ingressats, distribució intrahospitalària de material i recollida de roba i brossa robotitzada.
 • Historia Clínica Compartida entre els centres sanitaris.
 • Connexió amb fibra de tots els centres.