La Diputació i l'ICGC actualitzaran la cartografia topogràfica digital dels municipis del Camp i l'Ebre

29.12.2014

La Diputació de Tarragona ha encarregat a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) l'actualització de la cartografia topogràfica digital, a escala 1:1.000 3D dels nuclis urbans dels municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. L'import total de l'execució del projecte es valora en 1.380.295,38 euros, dels quals 828.177,22 els aporta la Diputació, i 552.118,16, l'ICGC.

Redacció TINET / Diputació. La col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l'ICGC en l'elaboració, manteniment i explotació de les bases cartogràfiques territorials produeix evidents beneficis, com ara l'optimització dels recursos, la reducció de costos i la uniformitat d'aquestes bases cartogràfiques. Tal com s'especifica en l'encàrrec de gestió, totes dues institucions realitzaran, de manera coordinada, la planificació i delimitació de les cartografies a elaborar. L'ICGC realitzarà el vol, el recolzament, l'aerotriangulació, la restitució i l'edició de cada projecte, d'acord amb les delimitacions fixades. La Diputació farà el control d'aquests treballs i, posteriorment, farà la recepció final, mentre que l'ICGC realitzarà els passos necessaris per tal que aquests s'inscriguin al Registre Cartogràfic de Catalunya.

Per tal de poder exercir amb plenitud i eficiència les competències que tenen atribuïdes per la legislació vigent en matèria urbanística i de gestió tributària, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de la demarcació necessiten disposar d'una cartografia topogràfica digital que reflecteixi, amb fidelitat i detall, la realitat territorial de les àrees urbanes dels seus municipis. En el marc del Contracte Programa signat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l'ICGC, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya està duent a terme un projecte global de cartografia: el Mapa Urbà de Catalunya (MUC), que consisteix en l'elaboració de la cartografia totpogràfica 1:1.000 dels municipis de Catalunya amb una periodicitat de quatre anys. Aquest projecte s'està realitzant des de l'any 1985, amb la col·laboració i el cofinançament de les diputacions, els ens locals i la Generalitat.

L'Institut Cartogràfic de Catalunya, ens precedent de l'ICGC, i la Diputació de Tarragona van signar, l'any 2006, un conveni de col·laboració per a la realització de la cartografia digital 1:1.000 3D dels nuclis urbans dels municipis de les comarques de Tarragona (65 municipis que representaven 15.329 ha), i l'any 2009, un acord de col·laboració per a la realització de la cartografia digital 1:1.000 3D dels nuclis urbans dels municipis de les comarques de Tarragona (67 municipis que representaven 15. 443 ha), tots dos convenis es van signar dins del programa MUC i amb la voluntat de totes dues parts que les cartografies es mantinguessin convenientment actualitzades.

La cartografia de cada municipi, elaborada en el marc del programa MUC, de les comarques tarragonines serà copropietat indistinta de la Diputació i l'ICGC. Totes dues institucions en podran fer un ús tan ampli com sigui necessari en l'exercici de les competències que li siguin pròpies.