Ensenyament vol potenciar entre els escolars les habilitats emprenedores

El Departament d’Ensenyament posa a l'abast del centre un espai web amb recursos per potenciar les capacitats de transformació, creativitat i iniciativa

06.07.2015

El Departament d’Ensenyament ha posat en marxa un lloc web per impulsar l’emprenedoria en l’educació infantil i primària, en què es faciliten materials i recursos per a les escoles. L'objectiu és que l'alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes. A l’espai web també s’hi recullen els projectes d’emprenedoria que es realitzen en els centres escolars.

Redacció TINET / Premsa gencat.cat Així, a través d’aquest nou espai web, http://www.xtec.cat/web/projectes/emprenedoriaprimaria, s’ha posat a disposició de les escoles d’educació infantil i primària un conjunt de recursos i estratègies per treballar les habilitats emprenedores, també una proposta de diverses metodologies per potenciar l'emprenedoria i pràctiques de referència en aquest àmbit. En aquest sentit, els centres poden enviar els projectes per compartir-los amb la comunitat.
 Un dels principals blocs de l’espai web és el de les característiques de la persona emprenedora, en què s’identifiquen vuit habilitats que caracteritzen l’emprenedor: curiositat, iniciativa, habilitat comunicativa, responsabilitat, creativitat, planificació, treball en equip i autoconfiança.

S’inclouen pòsters de cada habilitat amb recursos i materials de suport per treballar a l'aula. També s’hi publiquen vídeos de persones representatives de cadascuna d’aquestes habilitats per la seva trajectòria vital i professional.
 
A més, els centres educatius hi poden trobar un document de guia elaborat per la Direcció General d‘Educació infantil i primària que recull tota la informació de l’emprenedoria en aquestes etapes.

L'objectiu final és promoure en els infants les competències, valors i actituds -autonomia, iniciativa personal, creativitat,  planificació, organització, presa de decisions, treball en equip...-  que fomenten una actitud de superació personal davant la vida.
 
L'actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic, situa l'esperit emprenedor com a una competència clau que s'ha d'integrar en el currículum per ésser assolida al final de l'ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.