Enganxats al mòbil: un de cada 4 usuaris viu pendent del smpartphone

09.12.2014

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet un estudi a tot l'Estat que posa de manifest que el 25% de la població mostra símptomes d'estar "enganxat" a Internet. Segons aquest estudi sobre el "risc d'addicció a mòbils i ordinadors", el 26% dels enquestats reconeix que la seva vida personal depèn força del telèfon mòbil.

Redacció TINET. L'enquesta s'ha fet entre més de 1.900 persones de 18 a 64 anys. Les dades de l'estudi revelen que els ciutadans de l'Estat passen unes 5 hores al dia de mitjana connectats a Internet, ja sigui a través de l'ordinador o bé el telèfon mòbil. Un de cada quatre enquestats reconeix que, en la seva vida personal, depèn força del seu telèfon intel·ligent.

Altres dades que conviden a la reflexió d'aquest treball és que el 37% dels enquestats considera que ha estat connectat més temps del que pretenia inicialment. El 23% juga a videojocs online més d'un cop pers setmana i, d'aquests, la majoria estan més d'una hora jugant. Un altra dada destacada és que el 65 % dels usuaris afirma que té sempre a prop i engegat el mòbil.

Pel que fa als usos, l'intercanvi de missatges és el principal ús del smartphone, molt per damunt de fer trucades, navegar per Internet o fer ús d'altres aplicacions. Tot i que l'índex d 'addicció que reconeixen els propis usuaris es pot considerar baix (31,4 punts d'una escala d'entre 20 i 100), el fet és que a mesura que baixa l'edat dels usuaris aquest índex augmenta molt notablement. Els joves de 28 a 24 anys tenen el nivell més alt: 41 punts sobre 100.

L'organització responsable de l'estudi ha elaborat un test d'addicció a l'abast de tothom que es pot realitzar online, per a calcular el  nivell de dependència del telèfon mòbil.