El Parlament aprova la llei de creació de l'impost sobre les operadores d'Internet per al foment de l'audiovisual

Les operadores no podran repercutir als seus clients el tribut de 25 cèntims al mes

27.11.2014

Redacció TINET / Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres, 26 de novembre, la llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital. La llei s'ha aprovat amb el suport dels grups de CiU, ERC, PSC, IC-V i CUP, i amb l'abstenció dels grups del PP i C'.

Aquest nou tribut és aplicable a les companyies operadores de serveis de comunicacions electròniques, amb una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada contracte de connexió subscrit en el territori de Catalunya, ja sigui a través de la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. L’objectiu d’aquest impost és fomentar la producció i la millora de la competitivitat del sector audiovisual català.

L’impost no comportarà cap càrrega tributària a les persones que tenen contractat el servei d’accés als continguts existents en les xarxes electròniques de comunicació. Així el projecte estableix explícitament que els operadors no podran repercutir en el contribuent l’import de les obligacions tributàries en assenyalar a l’article 6.3 que «no pot exigir al contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes d’acord amb l’establert a l’article 36.3 de la Llei de l’Estat 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària». Serà l’Agència Tributària de Catalunya, el Departament de Cultura, i els òrgans competents en matèria de consum les entitats que vetllaran pel compliment d’aquest mandat, segons l’article 11.2 de la llei.

Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d’euros. Aquests ingressos es sumaran a les dotacions pròpies que el Departament de Cultura destina a la indústria audiovisual, multiplicant per tres els diners disponibles pel sector. Segons el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, es veuran afavorits els àmbils relacionats amb l'animació, la ficció, el documental i, indirectament, el món de la música, ajudant a la reconversió del sector audiovisual com un dels més actius del país.

El Govern considera que la creació d’aquest impost enfortirà i ajudarà a la producció pròpia audiovisual en la línia del que fan altres països europeus quan expressenl’excepció cultural per tal de defensar en positiu el seu llegat cultural i lingüístic, la seva economia i l’ocupació en el sector de l’audiovisual.

La recaptació d’aquest tribut de caràcter finalista, es destinarà a dotar:

a) Els fons que per al foment de la indústria audiovisual de Catalunya, previstos a l’article 29 de la Llei del Cinema (Llei 20/2010, del 7 de juliol).

L’impost constituirà una nova font d’ingressos que ha de permetre impulsar la indústria cinematogràfica i audiovisual en la línia dels fons previstos a la Llei del Cinema de 2010.

  • Fons per al foment de la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals
  • Fons per al foment de la distribució independent
  • Fons per al foment de l’exhibició
  • Fons per al foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfiques
  • Fons per al foment de la competitivitat empresarial

b) Fons per a la difusió cultural digital (art.14 de la llei)

Es considera convenient crear un Fons per a la difusió cultural digital, per a projectes o actuacions que permetin crear continguts culturals digitals i permetin fer-los accessibles al públic per mitjà de polítiques de digitalització.