El mòbil ja és el principal dispositiu per accedir a Internet, segons l’Observatori d’Internet 2016

El 61% de la població té creat un perfil a les xarxes socials. Facebook és àmpliament la xarxa més utilitzada i Instagram creix i supera Twitter en usuaris.

13.02.2017

Redacció. El telèfon mòbil és el dispositiu utilitzat per un major nombre d’usuaris per accedir a Internet, per davant de l’ordinador de sobretaula i el portàtil. A més, aquest dispositiu ja és el més triat com a primera opció a l’hora de connectar-s’hi, segons posa de manifest l’Observatori d’Internet 2016 de la Diputació de Tarragona. Concretament, el telèfon mòbil és el dispositiu preferit per accedir a continguts i serveis d’Internet pel 47% dels usuaris, per davant del 23% que té l’ordinador de sobretaula com a principal equip, o el 20% que té el portàtil.

Pel que fa a equipament, en l’actualitat, hi ha telèfons mòbils al 97% de les llars tarragonines, l’ordinador és present al 88% de les cases, mentre s’obren pas de manera clara les tauletes tàctils, que en 5 anys han passat de ser presents només al 6% de les llars a ser-hi al 63% en l’actualitat.

Menor ús d’Internet entre les persones amb menys ingressos i menys formació 

El 86% de la població de les comarques de Tarragona utilitza de manera habitual Internet, un percentatge lleugerament superior a l’obtingut al 2015. Els perfils que presenten un menor ús d’Internet són les llars amb un nivell baix d’ingressos (fins 1.200 euros al mes per llar), les dones, les persones de més de 55 anys, aquelles que no tenen estudis o bé compten amb estudis primaris i les persones que es dediquen a les tasques de la llar i els jubilats. Respecte l’any anterior, s’observa un augment de gairebé 20 punts en l’ús d’Internet entre els majors de 69 anys (30% al 2015 davant el 49% actual). Tot i així, és en aquesta franja d’edat on s’observen més diferències entre homes i dones. Si bé en edats anteriors, la proporció d’usuaris per sexes es manté força igualada, a partir dels 69 anys, aquesta cau dramàticament en detriment de les dones. En l’actualitat, el 64% d’homes majors de 69 anys són usuaris d’Internet, davant el 37% de les dones.

Pel que fa als serveis d’Internet, es mantenen en nivells semblants aquells que ja venien sent els més utilitzats: cerca d’informació, correu electrònic, lleure (música, jocs..) i missatgeria. Pugen, d’altra banda, la lectura de mitjans de comunicació (del 72 al 77%),  les compres on-line (del 64 al 69%) la banca electrònica (del 61 al 70%), i molt lleugerament els tràmits amb l’administració pública (del 60 al 63%).

Instagram avança a Twitter com a segona xarxa, per darrere de Facebook

Un 71% dels usuaris d’Internet té creat un perfil a una o més xarxes socials, cosa que representa el 61% del global de població. Es tracta de les mateixes xifres de 2015. Novament, Facebook és la més utilitzada amb gran diferència. El 91% de ciutadans que tenen algun perfil a les xarxes disposen d’un compte de Facebook. El 31% en té un a Instagram (l’any 2015 era el 17%) i un 28% en té a Twitter, que creix un 3%,  però passa de la segona a la tercera posició pel que fa a xarxes amb més usuaris a la demarcació.

Al costat d’elvades xifres pel que fa a nombre de perfils a les xarxes, destaca el fet que més de la meitat dels usuaris (un 63%) es considera poc o gens actiu. Un 53%, afirma que només consulta el seu perfil i gairebé no l’actualitza i un 10% reconeix que no té gens d’activitat. Respecte l’any 2015, augmenten en 5 punts els usuaris poc actius. Només un 9% es declara molt actiu, participant amb comentaris i afegint continguts regularment, i un 25% es considera bastant actiu.

Sobre la configuració de la privacitat a les xarxes socials, la majoria d’usuaris restringeix l’accés públic al seus perfils però en diferent mesura: un 18% només deixa que una part dels seus contactes accedeixi al contingut dels seus perfils i un 48% dóna accés als tots seus contactes. Mentre, un 16% els manté totalment públics.

13a edició de l'Observatori

L’Observatori d’Internet 2016 de la Diputació de Tarragona s’ha elaborat a partir de l’enquesta realitzada per l’empesa CERES entre una mostra de 1.000 persones residents a les comarques de Tarragona, de més de 15 anys d’edat, entre els dies 16 i 26 de novembre de 2016. L'estudi es realitza anualment des de l'any 2004.