El Govern pretén convertir Catalunya en una Smart Region de referència internacional amb l'Estratègia SmartCAT

07.11.2014

El govern de la Generalitat ha acordat aprovar l’Estratègia Smart de Catalunya (SmartCAT), que pretén convertir el país en una Smart Region o territori intel·ligent de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i de la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. L’SmartCAT preveu desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i impulsi iniciatives smart en clau de país.

Aprovat a proposta dels consellers de la Presidència i d’Empresa i Ocupació, l’SmartCAT està alineada amb l’estratègia de la Comissió Europea “Europa 2020” i, al mateix temps, dóna resposta als objectius i polítiques establerts per l’Agenda Digital per Catalunya (idigital) i l’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

El projecte es concreta en la implementació d’iniciatives i projectes smart, ja sigui dins dels àmbits de les competències de la Generalitat, o de programes supralocals sectorials de provisió de serveis en camps com ara l’educació, el turisme, el comerç o la salut, entre d’altres. Així, entre els programes que es desplegaran en el marc d’aquesta Estratègia hi ha projectes per optimitzar la gestió escolar i educativa a través de les TIC. També es preveu, entre d’altres, posar en funcionament punts d’informació interactius, introduir noves modalitats de pagament en comerç electrònic o nous sistemes de telemedicina i d’ús de la targeta sanitària al mòbil.

El desenvolupament de l’acord anirà a càrrec del Departament d’Empresa i Ocupació, a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, unitat que coordinarà l’estratègia de l’Smart Region de Catalunya. El Govern treballarà per fomentar el sector relacionat amb l’economia i la indústria de les dades en col·laboració amb tots els departaments i entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en especial el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, com a unitat impulsora de les polítiques de govern obert a l’Administració de la Generalitat; i el Departament de Governació i Relacions Institucionals, com a impulsor del procés de reforma i modernització de l’Administració de la Generalitat.