Com multiplicar el senyal WiFi dins de casa

Solucions per fer arribar la connexió a Internet a tota la llar

14.11.2014

Els habitatges d'obra nova, o aquells que s'han reformat íntegrament, disposen, per llei, en la majoria d'habitacions de preses d'usuari per a banda ampla, per facilitar la connexió a Internet des de qualsevol punt de la casa. Però què passa amb la resta d'habitatges, la gran majoria? Descobriu com podeu fer arribar la vostra connexió a Internet a tots els racons de ca vostra.

Distintiu de la tecnologia WiFiDavid Joanpere / TINET. La majoria de llars catalanes disposen de connexió de banda ampla mitjançant línia ADSL o de fibra òptica, amb un router (encaminador, en català normatiu) que permet la connexió de dispositius a través de cable o de tecnologia sense-fils (WiFi). Tot i això, molts usuaris no en tenen prou. Cada dia disposem de més dipositius que es connecten a Internet i volem o necessitem connectar-nos des de qualsevol punt de la casa, però el router no dóna a l'abast!

Un pis molt llarg, amb el router situat a una punta, o una casa amb diverses plantes dificulta que la xarxa WiFi del nostre router abasti totes les habitacions, i fer arribar cable a tot arreu és una despesa i un mal de cap que la majoria ens voldriem estalviar.

A continuació us presentem un seguit de solucions més o menys econòmiques perquè pugueu aprofitar al màxim la connexió a Internet que teniu contractada a casa vostra:

Situació del router

Abans d'aplicar alguna de les solucions que us proposem, heu provat de canviar el router de lloc? L'antena del WiFi ha d'estar col·locada en vertical, per repartir millor el senyal, i el router ha d'estar, a ser possible, al centre del pis o de la casa (sempre i quan puguem disposar a prop d'una roseta de connexió telefònica). També podem optar per posar el router a sobre d'un moble, on quedarà amagat i sense obstacles.

Hem de tenir en compte que poden haver-hi elements que interfereixin en el señal WiFi, i haurem de procurar, si ens ocasionen problemes, mantenir-los prou distants del router. Ens referim per exemple a telèfons sense fils, microones, objectes metàl·lics com estanteries...

Efecte multiplicador casolà

Un primer remei per procurar fer arribar més lluny el nostre senyal WiFi és intentar crear una pantalla focalitzadora per l'antena amb objectes que podem tenir per casa. Es tracta de convertir l'antena del router en una petita antena parobòlica casolana. Tot i que a Internet s'hi troben gran varietat d'artilugis, en aquest article te'n mostrem dos:

Paper d'alumini. Es tracta de realitzar una pantalla rectangular i corbada al voltant de l'antena, la qual enfocarem cap al punt de la casa on arriba poc senyal WiFi. Per tal de donar-li un cert reforç, també podem agafar un retall de cartolina i folrar-lo amb el paper d'alumini. Podem utilitzar un CD vell, com a base, i aprofitar el forat, per encaixar-ho amb l'antena que, a la vegada, farà de suport.

Llauna de refresc. Buscant un sistema i estructura similar a l'anterior, utilitzarem una llauna de refresc qualsevol. En aquest cas, caldrà preveure les mesures necessàries per no tallar-nos!

  1. Agafem una llauna buida i neta, a la qual li tallarem el cul amb l'ajuda d'un cúter i unes tisores.
  2. A continuació, tallarem la part superior, però no del tot, ja que la tapa ha de quedar unida amb la paret de la llauna just pel costat on hi ha la boca de l'envàs (per on extreiem el líquid normalment).
  3. Seguidament, tallem en vertical la paret de la llauna just pel costat oposat de la boca. Obrim la paret de la llauna i ja ho tindrem!

La boca de la llauna ens servirà per enqueixar el nostre artefacte amb l'antena del router.

Canal de freqüència d'emissió

Una de les principals causes del poc abast d'una xarxa WiFi és la saturació de xarxes en les zones amb gran densitat d'habitatges. Moltes vegades ens trobem que estant a casa o rondant pel carrer, els nostres dispositius detecten infinitat de senyals amb major o menor intsensitat, i que van i vénen. Això és a causa de que l'espai radioelèctric destinat a aquest tipus de xarxes és limitat (es tracta d'una franja de freqüències). De la mateixa manera com passa amb les ràdios, un senyal pot sobreposar-se a un altre.

Un router WiFi està preparat per emetre a través d'un rang de freqüències proper a 2.4 GHz, 3.6 GHz o 5 GHz. Aquests rangs es divideixen en canals (en el cas de la ràdio, serien les diverses freqüències de les emissores). Per exemple, el rang proper a 2.4 GHz diposa de 14 canals (separats entre ells per 5 MHz).

Representació gràfica dels canals WiFi dins la banda de 2.4 GHz. Font: Viquipèdia.

Tot plegat provoca que, davant la concentració de senyals WiFi en un mateix lloc i sumant-hi el fet que hi ha pocs canals d'emissió, sigui frequent que dos o més routers WiFi propers puguin emetre pel mateix canal i causar, així, problemes de connexió en els nostres dispositius.

Si aquesta és la causa de la nostra mala senyal, la solució és simple: haurem d'entrar a l'administració del nostre router i canviar el canal d'emissió del senyal WiFi. Per això caldrà que consultem el manual de configuració del nostre router, per saber com accedir-hi i fer el canvi. En el cas de disposar d'un router proporcionat per la nostra companyia d'Internet, també podrem trucar al seu servei tècnic perquè ens ajudin durant la configuració.

Canvi d'antena

Antenes WiFiLa majoria de routers WiFi del mercat disposen d'una o dues antenes per poder emetre amb la suficient intensitat per la qual han estat dissenyats. Segons el model del router, aquestes antenes es poden desenroscar i ser substituides per unes altres. Si el nostre router permet fer un canvi d'antenes, podrem substuir l'original per una de més gran, una que disposi de cable, una antena monofocal...

Abans de comprar una antena, caldrà verificar sempre que el nostre router permeti aquesta opció. En el cas dels routers que ofereixen de sèrie les companyies de telefonia, la majoria de vegades vénen amb antenes fixes no intercanviables.

Repetidor de senyal

Repetidors de WiFi

Un dels mecanismes per multiplicar el nostre senyal WiFi dins de casa és a través dels anomenats repetidors o amplificadors WiFi. Es tracta de petits aparells que podem posar en qualsevol endoll elèctric de casa nostra. La única funció que fan, en general, és detectar els diversos senyals i tornar-los a emetre amb més força, mantenint la mateixa freqüència i dades d'accés a la xarxa.

Normalment aquests aparells es col·loquen a mig camí d'entre el router i el lloc des d'on volem establir la connexió (l'altra punta del pis, per exemple), en un punt on encara pugui captar el senyal del nostre router.

Transport de senyal via xarxa elèctrica

En el mercat podem trobar un altre tipus d'aparells que ens permeten fer arribar Internet a qualsevol punt de la casa utilitzant la instal·lació elèctrica, és a dir, s'utilitza el cablejat elèctric per transportar, també, el senyal d'Internet, les dades. Aquesta tecnologia de comunicacions per línia elèctrica és coneguda sota les sigles PLC (Power Line Communication) o PLT (Power Line Transmission).

Aparells per a comunicacions per línia elèctrica o PLCEl sistema consta d'un aparell receptor i un aparell emissor. Ambós poden semblar-se als aparells repetidors de senyal, ja que també tenen unes mides similars i es poden col·locar en qualsevol endoll de la casa, però tenen algunes funcions diferents.

L'aparell receptor s'ha de col·locar en un endoll a prop del router, ja que s'han de connectar entre ells mitjançant un cable de dades normal. La funció de l'aparell receptor és bàsicament recollir el senyal d'Internet via cable i transformar-lo perquè pugui circular pels cables elèctrics.

L'aparell emissor es pot col·locar a qualsevol endoll de la casa i és l'encarregat de decodificar els senyal que viatge pels cables elèctrics i tornar-lo en el seu estat original. Aquest aparell funciona com un nou router. Segons el model, se li pot connectar un cable de dades (per fer-lo arribar al nostre ordinador o dispositiu) o se li pot configurar perquè emeti un nou senyal de WiFi, diferent al del router. A aquest nou senyal de WiFi li podrem associar un altre nom de xarxa (per diferenciar-la de la resta de senyals) i restringir-lo, per seguretat, amb la configuració d'una contrasenya.

Habitualment els fabricants d'aquests dipositius els posen a la venda amb lots de dos unitats, un recetor i un emissor, però, moltes vegades també podem comprar unitats emissores soltes del mateix model. D'aquesta manera, podrem disposar de connexió per Internet amb cable a diverses habitacions a la vegada, i disposar de connexió via WiFi en el punt on volguem.

Ús d'un segon router antic

Existeix una altra opció per ampliar l'abast de la nostra connexió a Internet a casa, però només és apta per aquelles persones amb coneixements tècnics superiors. Es tracta de reutilitzar un router que tinguem guardat i no fem servir (potser perquè hem canviat de companyia d'Internet i ens van proporcionar un aparell nou). S'haurien de connectar entre ells mitjançant cable o WiFi, i configurar el segon perquè ampliés el senyal de la xarxa. Però cal reiterar que aquesta opció, pel seu grau de complexitat i per la disparitat de models de routers, no és una possibilitat real per molts usuaris, però que hem volgut enumerar perquè és una possibilitat més.