Declaración iDEA

Accidents de trànsit

08.09.2015

Aplicació promoguda per les companyies asseguradores espanyoles per tal d'agilitzar i facilitar els tràmits de declaració amistosa entre conductors de vehicles en cas d'accident. Aquest nou mecanisme permet deslliurar-se de l'emplenament dels papers i fer ús de les càmeres dels telèfons mòbils per completar la informació dels sinistres.

 

Declaración iDEAGratuït
Web: declaracionidea.es
Android i iOS

La Declaración iDEA, vàlida únicament en accidents ocorreguts dins del territori espanyol, permet als implicats en un accident de trànsit introduir, acordar i comunicar a les seves asseguradores automàticament la informació relativa al sinistre. Aquest procediment té la mateixa validesa legal que el procediment habitual en paper.

El funcionament és senzill. Només és necessari que un dels dos conductors faciliti les dades a través de l'aplicació (persones implicades, pòlisses, desperfectes, breu explicació del succés...). Un cop emplenada, l'altre conductor rebrà un SMS al mòbil que li sol·licitarà que verifiqui o rebutgi el contingut de la declaració a través de l'aplicació o el web declaracioniDEA.es. Quan la declaració estigui aprovada per ambdues parts, els implicats es podran descarregar-la en PDF.