Bases de la 27a convocatòria

Premi de narrativa curta per Internet TINET

Aquestes són les bases de la darrera convocatòria:

Premi
1.000 euros (impostos inclosos) i la Musa de bronze de Tarragona

Característiques
Poden optar al premi TINET totes aquelles narracions breus de tema lliure escrites originalment en llengua catalana. Els treballs han de ser rigorosament inèdits i els autors en garanteixen l’originalitat; no poden estar en procés d’edició ni poden haver estat mai premiats en altres concursos.

Extensió
De 3 a 6 pàgines DIN A4 mecanografiats a doble espai i amb font Arial 12 o similar.

Presentació
Per correu electrònic a l'adreça premisliteraris@tarragona.cat, seguint el procediment que marquen les condicions generals. Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Només s’admet un treball per autor. Un cop s'hagi rebut l'original es confirmarà per correu electrònic. Si un participant no rep aquesta confirmació, cal que es posi en contacte telefònic amb l’organització per comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció.

Edició
Cossetània Edicions editarà l’obra guardonada en un llibre que també inclourà altres obres presentades al premi seleccionades pel jurat (fins a un màxim de 14 relats). D’altra banda, la Diputació de Tarragona publicarà aquest mateix recull al web de TINET, en format digital.

Jurat
Coia Valls, Àngel-O. Brunet, Irene Pujadas, Xavier Mas Craviotto, Albert Ventura i Amadeu Roig com a secretari.

Bases
Bases i condicions generals dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2023-2024

Termini:
Es podran presentar les narracions fins a les 24h del dia 14 de gener de 2024 via correu electrònic a l'adreça premisliteraris@tarragona.cat. El veredicte es donarà a conèixer en el transcurs de l'acte de lliurament de premis que tindrà lloc el dissabte 14 de maig de 2024 al Teatre Metropol de Tarragona.

Més informació:
www.tarragona.cat