Nous cicles formatius de disseny digital a Tarragona i Reus

06.03.2015

A partir del proper mes de setembre, les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i Reus oferiran tres nous cicles formatius de grau superior sobre Gràfica Interactiva, Animació i Gràfica Audiovisual:Infografia 3D. Aquestes noves titulacions, que es podran cursar per primer a vegada a la demarcació, són el resultat de l'aposta ferma de la Diputació de Tarragona per mantenir actualitzada l'oferta formativa dels centres educatius que gestiona amb l'objectiu de garantir uns ensenyaments actuals i realistes, segons les necessitats de l'entorn social i econòmic del territori.

Redacció TINET. Les titulacions d'Animació i de Gràfica Interactiva s'impartiran a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (a la carretera de Valls, s/n) mentre que la titulació de Gràfica Audiovisual:Infografia 3D es podrà cursar a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus (al nou edifici educatiu del carrer del Vent). Amb la implantació d'aquestes tres noves titulacions, de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual, la Diputació ofereix a l'alumnat uns ensenyaments professionalitzadors, artístics i creatius relacionats amb la producció audiovisual dins del món de la comunicació audiovisual, de l'arquitectura i l'interiorisme.

El cicle formatiu de Gràfica Interactiva capacita l'alumne per exercir de manera professional en el món del multimèdia interactiu realitzant activitats relacionades amb la conceptualització i planificació dels projectes interactius amb noves tecnologies. La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar projectes de gràfica interactiva aplicats a diferents àmbits: disseny i desenvolupament web, producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies.

El cicle formatiu d'Animació està orientat a formar professionals amb capacitat per desenvolupar les fases de preproducció, producció i postproducció de qualsevol peça audiovisual. Els professionals de l'animació estan capacitats per realitzar les següents tasques: crear, dissenyar, organitzar, gestionar i supervisar projectes d'animació; modelar i representar personatges, objectes, escenaris i fons (2D o 3D); animar, il·luminar i ubicar càmeres virtuals.

El cicle formatiu de Gràfica Audiovisual: Infografia 3D està orientat a formar professionals capacitats per fer representacions fotorealístiques de projectes de disseny d'interiors, gràfic, producte i moda, generant espais tridimensionals mitjançant ordinadors que calculen la llum i les ombres, les textures i els efectes especials, així com el moviment de personatges, objectes i entitats de l'escenari 3D.