Més de la meitat de catalans compren per Internet però hi fan poques transaccions

25.09.2014

El 52% de la població catalana compra a través d’Internet, però el volum de transaccions que es realitza a través d’aquest mitjà no és molt elevat, ja que per al 39,1% de la població representa com a màxim un 10% del total de les seves compres i només per a un 1,3% representa el 50% o més. Així ho posa demanifest la darrera edició de l’enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya publicada pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) el mes d’agost de 2014, on es recull una sèrie d’indicadors en l’apartat d’Economia i Consum quefan referència a l’ús que la població catalana fa d’Internet per realitzar les seves compres. L’enquesta es va fer a 1.600 persones, entre el 5 i el 20 de maig de 2014.

Entre els principals productes adquirits a la darrera compra feta a través de la xarxa destaquen els viatges (el 22,3% del total de les compres), el vestit i el calçat (17,1% del total) i les entrades a espectacles (15%). Pel que fa al perfil del comprador, la proporció d’homes que compra per Internet és més elevada que la de dones (62,4% i 42,3%, respectivament), amb diferències se gons el tipus de producte. Per exemple, les dones compren vestits i calçat en major proporció que els homes (23,8% i 12,3%, respectivament), mentre que els homes compren productes d’alimentació per Internet, en major proporció que les dones (12,4% i 4,7%, respectivament).

Per edats, els joves d’edat compresa entre els 25 i el s 34 anys són els que més compren per Internet, seguits dels joves d’entre 18 i 24 anys, mentre que només un 19, 7% dels que tenen 65 o més anys fa servir aquest mitjà, que representa, a més un percentatge molt petit en el total de les seves compres. Atenent al tipus de producte, els joves d’entre 18 i 34 anys van realitzar la seva darrera compra majoritàriament en el sector del vestit i calçat, seguit de les entrades d’espectacles. En canvi, les persones de 50 o més anys que van comprar per Internet, van destinar la seva darrera compra a adquirir preferentment viatges i, en menor proporció, mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents.

Des d’un punt de vista territorial, les persones residents en municipis de dimensions reduïdes (entre 2.001 i 10.000 habitants) són les que compren en major proporció a través d’Internet (el 56,7%), seguides de les persones que resideixen al municipi de Barcelona (el 54,6%). En ambdós casos, el principal sector en què es va fer la darrera compra va ser el dels viatges, especialment a Barcelona (33,7% de les compres). El perfil majoritari de la població que compra per Internet a Catalunya és preferentment de classe mitjana i té estudis universitaris. Respecte de l’import destinat a la darrera compra per Internet, en el 62,2% dels casos va ser inferior als 100 €.