El dret a la desconnexió del mòbil fora de l'horari laboral comença a ser efectiu a França

La llei estableix el dret dels treballadors assalariats i l'obligació de les empreses a respectar el descans i la desconnexió fora de l'horari laboral, evitant l'ús de serveis de comunicació com el mòbil i la missatgeria

04.01.2017

L'executiu francès ha establert una normativa, adoptada pel Parlament, que reconeix el dret dels treballadors a la desconnexió fora de l'horari laboral. Aquest es materialitzarà a través de la negociació entre empreses i empleats. Les companyies amb més de 50 treballadors estaran obligades a negociar amb els representants de les plantilles un acord sobre aquesta qüestió.

Redacció TINET/Agències. L'acord tindrà una validesa d'ún o més anys i haurà de fixar les modalitats del ple exercici del dret de l'assalariat a la desconnexió i l'establiment, per part de les empreses, de mecanismes que permetin regular la utilització de les eines digitals. La llei no implica l'obligació de desconnectar els dispositius mòbils d'empresa que utilitzen els treballadors un cop finalitzada la jornada laboral, sinó que estableix la necessitat d'arribar a un acord consensuat sobre aquesta matèria, en funció de les necessitats de cada companyia. Amb tot, algunes ja s'han avançat a la llei, com l'operador de telecomunicacions Orange, que ja demana als seus empletats que estableixin un temps de no utilització de la missatgeria electrònica. També el fabricant de pneumàtics Michelin ha establert un control de connexions per als seus directius que les limita entre les 9 de la nit i les 7 del matí en dies feiners i durant els caps de setmana.  

La llei que ara entra en vigor és coneguda com "Llei El Khomri" pel cognom de la ministra de Treball que l'ha promogut, Myriam El Khomri, que justificava la necessitat d'aquestes mesures, en considerar que les tecnologies de la informació i de la comunicació, si no es fan d'una manera controlada, poden tenir un impacte negatiu en la salut dels treballadors.